Nasjonal arrangørstatistikk – innsamling av data for helårsarrangører, festivaler og klubber

Norsk Bluesunion (NBU) fortsetter arbeidet med en nasjonal arrangørstatistikk i samarbeid med organisasjonene i Arrangørforum* og Telemarksforskning. Vi hadde den samme undersøkelsen ifjor. Da var svarprosenten på ca 30 %. Ved hjelp av regnskap som ble sendt oss, påtok vi oss arbeidet med å legge disse tallene inn i skjemaene slik at vi til slutt endte opp med å sende inn fra ca 50 % av våre medlemmer. For at vi skal få så riktige data som mulig, bør vi opp i en mye høyere prosentandel. Vi oppfordrer derfor sterkt til at flere tar seg tid til å svare på undersøkelsen.