Skal du søke på Frifond 2020?

Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter, men mangler midler til å gjennomføre? 
Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter!
Hva er Frifond
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på lokalt plan i frivillige organisasjoner som jobber for og med barn og unge. For medlemmer i NBU er denne aktiviteten konsert- og arrangørvirksomhet eller annen musikkaktivitet rettet mot unge.
 
Hvor søker du
Medlemmer i NBU søker gjennom NBU. Søknadskjema finner du nederst på siden.
 
Dobbeltmedlemskap
Det er ikke mulig å motta Frifondmidler fra flere organisasjoner samtidig.
 
Hvem kan søke?
Medlemmer i NBU
 
Ungdomsprosjekt
1/3 av medlemmene/prosjektdeltakerne må være under 26 år eller det kan søkes til et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.
 

Organisasjonsform 
Kun frivillige organisasjoner/frivillig foreninger med aktivitet rettet mot barn og unge kan søke. Aksjeselskap, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan ikke søke.

Søknadsfrister
1. juni og 1. november. I år er det løpende søknadsfrist pga Korona!
 
Søknadssatser
Per 2020 er satsene maksimum 25.000 i støtte per prosjekt/søker. Maks tildelingsbeløp per år/søker er kr. 50.000.
NB! Fra 2021 kan det søkes maksimum 35.000 i per prosjekt/søker.
 
Prosjektstøtte
For å få støtte utover grunnbeløpet må dere i tillegg ha med følgende i søknadsskjemaet:
 
Prosjektbeskrivelse
Mål og beskrivelse av gjennomføring av prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter og så videre).
 
Budsjett for aktiviteten(e)
Legg ved alle relevante utgifter og inntekter for prosjektet (trenger ikke års/driftsregnskap).
 
Konsertoversikt
Legg ved oversikt over gjennomførte konserter forgående år samt konsertene dere søker støtte til i prosjektperioden.
 
Hva kan man søke til?
Det kan kun søkes om et prosjekt per runde. Dette kan være en enkeltkonsert, konsertserie, festival eller andre ungdomsprosjekt. Husk at prosjekt må gjennomføres etter søknadsfristen.
 
Krav om tidligere støtte er brukt opp
Dersom du har mottatt Frifondmidler foregående år, må det vises til at fjorårets midler er brukt opp før nye midler kan utbetales.
 
Kontonummer
Organisasjonen må ha eget kontonummer i lagets eller styremedlemmets navn.
 
Rapportering
Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildelingene. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrist. Ta kontakt hvis dere trenger kopi av tidligere tildelinger/søknader.
 
Kontaktinfo
Bitten Svendsen, post@norskbluesunion.no,  95 82 89 10.
 
Tildeling
Det er et tildelingsutvalg som tildeler støtte hos NBU.