Vedtekter for Norsk Bluesunion, revidert og vedtatt 22.april 2018

 

Vedtekter for NORSK BLUESUNION

Revidert og vedtatt 22.april 2018

 

Momskompensasjon for 2017. Husk å sende regnskap for 2017 til Norsk Bluesunion innen 15. juni 2018

Norsk Bluesunion regnes av Lotteri- og Stiftelsestilsynet som et sentralledd og alle som er medlem og ønsker å søke om momskompensasjon må derfor gjøre dette via oss. Momsutgifter trenger ikke være spesifisert i regnskapet og det er ingen nedre grense for utgifter klubben har hatt.

Enkeltstående søknader vil bli avslått av Lottstift.

For at vi skal kunne søke på vegne av våre medlemmer, må regnskap for 2017 sendes oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 15.juni 2018.

Det trenger ikke være spesifisert i regnskapet hva utgifter til moms har vært.

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss.

Tono-avtale på plass for 2018

TONO og Norsk musikkråd enige om arrangørlag-avtale
 

TONO og Norsk musikkråd (NMR) har kommet til enighet om en avtale for arrangørlag. Avtalen, som kun gjelder for 2018, omfatter 250 arrangørlag som er medlemmer av AKKS, FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk jazzforum og Norsk Viseforum. 

Fortsatt mange ubetalte medlemskontingenter og ubetalt Tono-avgift

Det er fortsatt mange som ikke har betalt medlemskontingent til Norsk Bluesunion for 2018. Faktura ble sendt ut på mail 1. februar i år med forfall 15. februar. Norsk Bluesunion forsøker hele tiden å holde kontaktinformasjon på medlemmene oppdatert, men det betinger at vi mottar den informasjonen fra dere.

Telemarksforskning utreder landets konsertarrangører

Utredningen gjøres på oppdrag fra Kulturrådet – Norsk Bluesunion er en av organisasjonene som er med for å styrke arbeidet.

Nasjonal arrangørkartlegging

Norsk kulturråd ønsker bedre kunnskap om konsertarrangørene i Norge, og har derfor bestilt en utredning som undersøker de ulike konsertarrangørenes rolle og funksjon i formidling av kunst til et bredt publikum. Etter en anbudskonkurranse, fikk Telemarksforsking oppdraget.

I utredningen til Telemarksforsking vil tre forhold bli særlig vektlagt: Det kunstneriske, det økonomiske og det praktiske/administrative.

Det er på tide å søke om Frifond

Har du gode ungdomsprosjekter eller ungdom som deltar i din klubb, så kan det være penger å hente til konserter og prosjekter.

Frifond er en grunnstøtteordning som gjelder alle frivillige organisasjoner så sant de er organisert som frivillig forening og har aktivitet  rettet mot barn og unge. Stiftelser (også ideelle) kan dessverre ikke søke.

Sakspapirer til Norsk Bluesunions landsmøte

Sakspapirene til Norsk Bluesunions landsmøte 20.-22. april er nå klare og kan leses her: 

Sakspapirer landsmøtet 2018

Alle som er påmeldt landsmøtet vil få alle papirer ved innsjekking/registrering, så papirene trenger ikke printes ut i forkant.

Ved spørsmål, ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller 95 82 89 10.

Hvem fortjener tittelen årets Bluesklubb?

Årets Bluesklubb skal kåres under Landsmøtet til Norsk Bluesunion i Trondheim 21.-22. april.

Hvem mener du fortjener tittelen årets bluesklubb?

Oppdatert informasjon om Tono

Som vi tidligere har informert om gikk rammeavtalen vi hadde under Norsk musikkråd med TONO ut 31.12.2017. Det har siden januar pågått hyppige forhandlinger for å få på plass en ny avtale.

Den tidligere avtalen inkluderte både utøverlag og arrangørlag (bluesklubbene). Da det er et stort sprik i omfanget av konserter som arrangeres av utøverlag og arrangørlag ble det umulig å få på plass en avtale som rommer begge. Man har per dags dato kommet til enighet om en ny rammeavtale mellom Norsk musikkråd og TONO for utøverlag, og det forhandles fremdeles om å få på plass en avtale for arrangørlagene.