Tono-avtale for klubber i Norsk Bluesunion

TONO og Norsk musikkråd har endelig kommet til enighet om en ny avtale. Avtalen omfatter 240 klubber fordelt på organisasjonene AKKS, FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk Jazzforum, Norsk Musikkråd, Norsk Viseforum og Norske Konsertarrangører, og gir arrangørene rett til fremføring av musikk på sine scener. Heldigvis er størsteparten av Norsk Bluesunions medlemsklubber innlemmet i avtalen. 

God jul

Norsk Bluesunion vil med dette ønske alle medlemmer God jul og et godt nytt bluesår.

 

Faktura for Tono 2018 er sendt ut

 
Faktura for Tono 2018 ble sendt ut 19. desember til medlemmene. Betalingsfrist er 2 uker. Alle vil oppleve at fakturaen er mye større i år enn tidligere. Dette sier noe om hvor gunstig avtale musikkorganisasjonene hadde før avtalen gikk ut i 2017.
 

KOMP 2019 - søknadsfrist 15. desember

KOMP – støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hip hop med mer – har søknadsfrist 15. desember 2018. 

European Blues Challenge 2019

Den europeiske bandkonkurransen European Blues Challenge (EBC) blir arrangert for niende gang 4.-6. april 2019. Da blir den årlige europeiske bluessamlingen, som også inneholder årsmøte i European Blues Union og et bluesmarked, arrangert på Ponta Delgada på Azorene utenfor Portugal.

Geir Bertheussen og hans GB Blues Express fikk overvekten av stemmer fra de norske EBU-medlemmene og skal dermed representere Norge på Azorene. Vi regner med at mange norske fans vil reise nedover for å støtte GB Blues Express i EBC og her er litt info for den reiselystne.

Gave til Norsk Bluesunion

For noen dager siden tikket det inn en gave til Norsk Bluesunion.

Christiansand Blues Club vedtok i sitt ekstraordinære årsmøte 5. september å legge ned klubben. Det ble satt av penger til Tono og utsending av Bluesnews for medlemmene ut året. Videre ble det vedtatt å donere klubbens resterende midler (kr 4 300,-) til Norsk Bluesunion som takker hjertligst for gaven.

Momskompensasjon for 2017 er klar

Gledelig nyhet til dere alle: Lotteri- og stiftelsestilsynet (Lottstift) er nå ferdig med å behandle søknaden om momskompensasjon for 2017. Pengene er nå på vei inn på deres kontoer i dette øyeblikk.
 
Nedenfor følger fullstendig tildelingsliste.

TONO 2018

Norsk Bluesunion har forskuttert Tono for våre klubber for 2018.

For at vi skal kunne fakturere dere for det riktige beløpet, trenger vi kun én opplysning fra dere og det er antall konserter dere kommer til å ha i år. Det danner grunnlaget for hva dere skal betale i Tono-avgift. Det holder å melde dette tilbake på mail. Vi får ikke sendt ut fakturaer før vi har mottatt konsertantallet fra dere alle, så vi håper på svar snarest og senest innen 7. desember. Grunnen til den svært korte fristen er at Tono nettopp har fremskyndet fristen.

Ta kontakt med leder Norsk Bluesunion Bitten Svendsen om noe er uklart på tlf 958 28 910.

Ronny Aagren & His Blues Gumbo representerer Norsk Bluesunion under International Blues Challenge i Memphis

Bandet Ronny Aagren & His Blues Gumbo er valgt ut til å representere Norsk Bluesunion under International Blues Challenge i Memphis 23.-26. januar 2019.

Norsk Bluesunion har lang tradisjon med å sende Union Bluesband til denne konkurransen. Av forskjellige årsaker valgte unionsbandet HM Johnsen å ikke prioritere denne turen til Memphis og IBC. Styret i NBU har derfor etter en nøye vurdering av aktuelle norske bluesband, valgt å sende Ronny Aagren & His Blues Gumbo.

Vi ønsker bandet lykke til og gleder oss til å følge dem.