Flere søknadsfrister 1. september

Både Musikkutstyrsordningen og Norsk kulturråds arrangørordning med mer har søknadsfrist 1. september.


Kvess blyanten, og lykke til!

Les mer om ordningene he
r

 

Kulturrådet har frister for arrangøstøtteordningen, musikerordningen og momskompenasjon.

Søknadsfrist Arrangørstøtteordning

Ordningen har som formål å stimulere til arrangørvirksomhet gjennom å gi støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre som gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
stimulerer til kunstnerisk fornyelse og utvikling ved å ta vare på, formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge fremmer bruken av rytmisk musikk, herunder pop, rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk samt alle undersjangere, blues og visesang, og samtidsmusikk og klassisk musikk, herunder tidligmusikk og vokalmusikk samt andre undersjangere formidler musikk til barn og unge bidrar til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles stimulerer til nyskaping med hensyn til formidling.

Søknadsfrister: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

http://www.kulturrad.no/fagomrader/musikk/arrangorstotte/

Søknadsfrist Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale
tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og
lokaler.

MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving
og fremføring av rytmisk musikk over hele landet.

Siden MUO ble stiftet i 2009, har flere hundre øvingsanlegg,
øvingsfellesskap, storband og spellemannslag
mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet
har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. Vi har gitt
tilskudd til musikkbinger i alle landets fylker og tilskudd
til bygging og utbedring av øvingslokaler.
MUO tilrettelegger altså for gode musikkopplevelser
hver dag i hele landet.

Hva gir MUO tilskudd til:

- Fremføringsutstyr
• lyd-, lysutstyr og backline
- Øvingsutstyr
• sanganlegg, trommesett, bassanlegg, gitaranlegg
og keyboard etter standardsatser. Det gis ikke støtte
til personlige instrumenter.
- Akustiske tiltak
• utbedring av lokaler slik at de grunnleggende
lydforholdene er egnet for øving eller fremføring
av rytmisk musikk.
- Øvingslokaler
• bygging og rehabilitering av øvingslokaler
- Musikkbinger
• øvingslokale «på boks»

MUO har to søknadsfrister pr år: 1. mars og 1. september.
For mer informasjon se www.musikkutstyrsordningen.no

http://www.musikkutstyrsordningen.no/

Søknadsfrist Musikkfestivaler (Kulturrådet)

Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler som arrangeres årlig eller annethvert år med minst to dagers varighet, og som mottar offentlige tilskudd fra egen region. I fordelingen av midler prioriterer Kulturrådet festivaler som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde, og som har et styre som er ansvarlig for drift og en organisasjon som sikrer kontinuitet.

http://www.kulturrad.no/fagomrader/musikk/musikkfestivaler_/

 

 

Norsk Musikkråd

 

Sjekk også Norsk Musikkråd om støtterordninger.: