Nå er tida inne for å fornye medlemsskapet i Norsk Bluesunion

2015 er nå historie og vi kan se tilbake på et innholdsrikt år.  Om du/dere ønsker å være medlem også i 2016 er tida inne for å fornye medlemskapet.

Medlemskontingent er nå sendt ut til alle bluesklubber og -festivaler via sendregning.no. og kommer i egen mail derfra.

NBU har som overordnet mål å skape et rikt miljø for blues i Norge. For å nå målene våre er vi avhengig av støtte fra alle som tilbyr blues og bluesrelaterte konserter og opplevelser i Norge.

Husk at medlemsbladet Bluesnews er knyttet opp til medlemskap i Norsk Bluesunion, slik at bladet stoppes for utsendelse til deres medlemmer dersom kontingenten ikke blir betalt.

Dersom du ikke har mottatt regningen, eller du har noen spørsmål, ta kontakt med oss.