Norsk Blues Union fikk medhold i klagen på avslag om støtte fra Kulturrådet!

Norsk Blues Union fikk i dag en fantastisk nyhet noen dager før unionsmøtet.

Vi har fått medhold i vår klage på avslag om støtte fra Kulturrådet til union bluesband-turneen. Dermed vil det etterhvert tikke inn kr 145.000 som er sårt tiltrengt i forhold til å få avviklet tureneen. Norsk Blues Union er  veldig  glade og takker for det nye vedtaket..

Norsk Blues Union (NBU) fikk for en stund siden avslag på søknad om midler til Norgesturnè med Union Bluesband – Malvin Nøsen Company fra Kulturrådet ved Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte, som behandler søknader om prosjektstøtte, bestillingsverksstøtte, musikerstøtte og ensemblestøtte.

Norsk Blues Union ble meget skuffet når vi mottok avslaget fra Kulturrådet og klaget på vedtaket.

Nå er altså klagen tatt til følge og NBU får nå en mye tryggere plattform i forhold til gjennomføring av turneen med det nye unionsbandet, Malvin Nøsen & The Company som startet sin turne i januar.

Avslaget utløste en  hektisk aktivitet både blant de tillitsvalgte i Norsk Blues Union og ute blant de mange ildsjelene i miljøet. Det ble oppfordret på sosiale medier til å sette i gang inntektsgivende tiltak for å bidra til å redde unionsprosjektet etter at Norsk Kulturråd strøk støk støtten. Det ble også igangsatt en kronerulling i bluesmiljøet. Norsk Blues Union vil benytte anledningen til å takke for gavene og de uttallige støtterklæringene som vi mottok.

Norsk Blues Union ønsker med prosjektet Union Bluesband å presentere lovende, talentfulle band for et større publikum i form av en landsdekkende turné. Vi ønsker også å satse på å nå andre målgrupper i tillegg og kommer til å jobbe med å booke inn bandet på bl.a. skolekonserter og andre ungdomsrelaterte prosjekter. Norsk Blues Union vil med dette rekruttere og inspirere uetablerte, norske artister som har potensial til å markere seg på et nasjonalt og internasjonalt plan. I tillegg til å hjelpe ambisiøse bluesband fungerer denne turneen også som et nettverksbyggende tiltak for medlemsklubber, samtidig som det er lagt inn elementer av arrangøropplæring som for eksempel fokus på kontrakter og generell konsertgjennomføring.