TONO - rapportering første halvår 2019

Da er det på tide å rapportere inn antall konserter dere har i første halvår i år, altså antall konserter fra 1.1.19-30.6.19.
 
Vi trenger kun antall konserter. Selv om dere har hatt flere enn ett band på én kveld, regnes dette som én konsert.
Dette gjelder kun klubbkonserter og ikke festivaler.
 
Send tilbake til oss innen 15.6. slik at vi kan få sendt ut faktura før vi tar sommerferie. 
 
Ta kontakt med leder Norsk Bluesunion, Bitten Svendsen om noe er uklart på tlf 958 28 910.