Momskompensasjon 2019 – informasjon om registrering i Frivillighetsregisteret

Kulturdepartementet har vedtatt ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner. Forskriften trådde i kraft 01.01.2019, og gjelder fra søknadsåret 2019.

En viktig endring som er verdt å merke seg er pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle mottakere, også underledd og aksjeselskap. Alle organisasjoner må være registrert innen søknadsfristen 1. september 2019. 

Norsk Bluesunion oppfordrer alle våre medlemmer om å registrere seg i Frivillighetsregisteret allerede nå, slik at de kan søke om merverdiavgiftskompensasjon for søknadsåret 2019. 

Frivillighetsregisteret blir administrert av Brønnøysundregistrene, og dere finner mer informasjon om registrering her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/bronnoysundregistrene/registrering-i-frivillighetsregisteret-samordnet-registermelding/ . Vilkår for registrering finner dere i Frivillighetsregisterloven. Det må tas høyde for saksbehandlingstid i Brønnøysundregistrene, og registrering bør derfor gjøres i god tid før søknadsfristen om momskompensasjon.