Tono-avtale for klubber i Norsk Bluesunion

TONO og Norsk musikkråd har endelig kommet til enighet om en ny avtale. Avtalen omfatter 240 klubber fordelt på organisasjonene AKKS, FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk Jazzforum, Norsk Musikkråd, Norsk Viseforum og Norske Konsertarrangører, og gir arrangørene rett til fremføring av musikk på sine scener. Heldigvis er størsteparten av Norsk Bluesunions medlemsklubber innlemmet i avtalen. 

Den nye TONO-avtalen speiler dagens kart og terreng. Den forrige avtalen hadde totalt sett et gjennomsnitt på 2 konserter per arrangør, mens denne baserer seg på det reelle antall konserter. Det gjør avtalen følgelig betydelig dyrere enn den forrige. Norsk Bluesunion vil motta 2 årlige fakturaer på Tono og vi vil derfor sendes ut en faktura 2 ganger i året for å innhente vederlagskost fra dere. NBUs økonomi er ikke i en størrelsesorden som gjør at vi kan forskuttere for et helt år.

Vi vil etterhvert lage en innbetalingsmodell og dere vil få ytterligere informasjon om denne og omfang så snart den er klar. 

Vi er ellers svært glade for at det ble landet en avtale til slutt, selv om det tok sin tid. Med en avtale i ryggen har man enda en god rabatt heldigvis. 

Ta kontakt med leder i Norsk Bluesunion, Bitten Svendsen, om noe er uklart.