Gave til Norsk Bluesunion

For noen dager siden tikket det inn en gave til Norsk Bluesunion.

Christiansand Blues Club vedtok i sitt ekstraordinære årsmøte 5. september å legge ned klubben. Det ble satt av penger til Tono og utsending av Bluesnews for medlemmene ut året. Videre ble det vedtatt å donere klubbens resterende midler (kr 4 300,-) til Norsk Bluesunion som takker hjertligst for gaven.

Det er startet en ny bluesklubb i Kristiansand, Christianssand Blues & Roots Club, som også har planer om å melde seg inn i Norsk Bluesunion. Vi håper de gamle medlemmene av Christiansand Blues Club melder seg inn i den nye klubben og slik sett fortsatt vil motta Bluesnews 5 ganger pr år og for øvrig nyte godt av medlemsfordelene et medlemsskap av NBU gir.

NBU takkker nok en gang for gaven og ønsker alle et godt nytt bluesår.