Medlemsgiroer for 2012 er sendt ut

Alle bluesklubbene skal nå ha fått en historisk giro i posten, nemlig giroen for Norsk Blues Unions medlemskontingent for 2012.

Ved årsmøtet 2011 ble Norsk Blues Union etablert som en selvstendig organisasjon etter at tidligere moderforbund Norsk Rockforbund har besluttet å ikke lenger jobbe sjangerrettet for bluesen, men heller være en sjangernøytral arrangørorganisasjon. Et enstemmig årsmøte stemte for å etablere NBU som selvstendig organisasjon.

Norsk Blues Union (NBU) er en sjangerorganisasjon for bluesklubber og -festivaler samt spillesteder som slutter seg til NBUs formål. NBU har som overordnet mål å skape et rikt miljø for blues i Norge. NBU har som intensjon å øke kjennskapen til blues og beslektede musikkformer i Norge gjennom konserter og faglig virksomhet knyttet til sin drift.

Magasinet BluesNews er Unionens viktigste informasjonskanal, og alle medlemmer av en bluesklubb tilsluttet NBU abonnerer på BluesNews som en del av sitt medlemskap. Medlemmene får årlig tilsendt 5 nummer av bladet til 50% av løssalgsprisen (kr 30 pr. nr). Medlemmer i NBU-klubber gis rabattert inngang på konserter i alle landets bluesklubber.

Alle spillesteder, bluesklubber og -festivaler som slutter seg til NBUs formål, og som oppfyller kriteriene 1 til 4 i vedtektenes paragraf 3 kan innvilges medlemskap..

Priser for medlemskap: Festivaler kr 1000,-, spillesteder og klubber kr 500,- pr år.