Faktura for Tono 2018 er sendt ut

 
Faktura for Tono 2018 ble sendt ut 19. desember til medlemmene. Betalingsfrist er 2 uker. Alle vil oppleve at fakturaen er mye større i år enn tidligere. Dette sier noe om hvor gunstig avtale musikkorganisasjonene hadde før avtalen gikk ut i 2017.
 
 
Som vi har informert om tidligere, har det pågått lange og mange forhandlinger for å komme fram til en ny avtale. For 2018 fikk alle musikkorganisasjoner en midlertidig avtale mens forhandlingene videre har pågått. Dette for at ikke alle arrangører skulle bli sittende uten noen avtale og  da være nødt til å betale full pris. Avtalen for i år er som sagt  høyere enn den har vært tidligere, men den er allikevel under minstepris. 
 
Det pågår kun små detaljer før en ny og flerårig avtale er undertegnet og så snart den er signert, vil vi informere om resultatet og hva Tono blir liggende på fra 2019. 
 
Faktura sendes elektronisk fra www.sendregning.no. Beløpet er basert på det som er meldt inn til oss av avholdte konserter. Dersom dere ikke har meldt inn antall konserter, setter vi pris på at dette blir gjort snarest. 
 
Ved spørsmål, ta kontakt med oss.