Arrangørene av regionale uttak Union Blues Cup 2012 er klare

Fristen har nå gått ut for de som ønsker å avholde regionale uttak i Union Blues Cup(UBC) 2012 og arrangørene er nå klare.

Det er for oss i styret en glede å ønske følgende arrangører lykke til med regionale uttak:

  • ”Blues i Nord”, Narvik Bluesklubb 21. april
  • Dalane Bluesfestival i samarbeid med bluesklubbene i Sandnes og Stavanger,  lørdag 26. mai
  • Blueslaget Lokst Utøve, Odda, lørdag 2. juni
  • Østkanten Bluesklubb, Musikkfest Oslo, lørdag 2. juni


”Blues i Nord” er en arrangør bestående av flere bluesklubber, som sammen skal avholde regionale uttak. Dalane/Sandnes/Stavanger har også valgt å samarbeide om et regionalt uttak.

At flere klubber går sammen for å avholde regionale uttak, er for oss i styret et ønsket eksempel til etterfølgelse. En oppfordring fra styret er da, at flere mindre klubber samarbeider om et arrangement neste år. Et godt samarbeid klubbene i mellom, er viktig for å styrke vår nye organisasjon, Norsk Blues Union.

Det er også viktig for styret å poengtere at det er en god oppslutning rundt de regionale uttakene, siden det er viktig for rekrutteringen til bluesmiljøet. Styret oppfordrer hver arrangør til å ha minimum 3-4 deltakere/band/artister til de regionale uttakene.

Lykke til alle sammen!